Klub na obranu demokracie, jehož jste předsedou, pořádá v příštím týdnu diskusní večer „Odkaz 17. listopadu a dnešek“ – jaký byl podnět
k takovému večeru a jaký bude jeho program?

B. D.: Podnět, který nás k uspořádání diskusního večera vedl, je dnešní politická krize České republiky. Máme se na polistopadovou minulost dívat jako na léta, kdy nám vládli politici, kteří nemakali a kradli, nebo jako na něco, co je třeba před dnešními vetřelci a predátory za každou cenu bránit? Co jsou přednosti této naší minulosti a co jsou její manka? V diskusi vystoupí publicista Adam Drda, politolog Jiří Pehe, publicista Jan Urban a já. Moderovat ji bude politolog a právník Petr Kolář, konáme ji ve spolupráci se spolkem TOPAZ. Uskuteční se tedy ve středu 16. listopadu od 18 hodin, a to v Michnově paláci na Malé Straně, Újezd 450/40 (pozvánka).