Olga STANKOVIČOVÁ

(1945–2011)

OLGA STANKOVIČOVÁ (1945–2011) vystudovala střední ekonomickou školu a dva semestry knihovnictví a angličtiny v Brně. Studia však opustila a na konci šedesátých let pracovala v různých okresních kulturních institucích. Poté odešla do Prahy a nastoupila na FF UK obor knihovnictví. Po jeho ukončení až do odchodu do penze působila v knihovně Orientálního ústavu v Praze. Chartu 77 podepsala v roce 1980. V letech 1981–1989 vydávala samizdatový časopis Nový Brak, 1987 uspořádala Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let, do něhož přispělo 41 autorů. Působila jako tajemnice ve výboru Dobré vůle Olgy Havlové.