V jádru stalinistická byla reakce šéfredaktorky Revolver Revue Terezie Pokorné…
(Michael Hauser, Deník Referendum)

Logika simulakra […] nezobrazuje naše zkušenosti, nahrazuje je, a nabízí nám tak možnost uniknout před […] rozpory reality přimknutím se k fetiši.
(Václav Bělohradský)

Pro mě je podstatné, aby se vytvářelo hodnotové měřítko na základě skutků […] Zrovna dvakrát moc se to podle mě lepšit nebude. Třeba u přijímaček, když slyším odpovědi nastávajících studentů na otázky, kdo byl Sacharov, kdo byl Solženicyn. Pro mě je to úplně k zbláznění, když si uvědomím, že oni vůbec nepracují s pamětí.
(Jiří David)