Miloslav TOPINKA

(nar. 1945 v Novém Etynku)

MILOSLAV TOPINKA (nar. 1945 v Novém Etynku), básník, esejista a editor. Absolovoval tři semestry na Fakultě všeobecného lékařství UK, v roce 1964 přešel na FF UK, kde studoval psychologii a šest semestrů i českou literaturu. Studia ukončil roku 1970 obhajobou diplomové práce Příspěvek k psychologii básnického kreativního procesu, která byla uznána též jako práce rigorózní. Působil jako redaktor měsíčníku Sešity pro literaturu a diskusi, po jeho zákazu v roce 1969 krátce pracoval jako psycholog v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV. V rámci studijních pobytů koncem šedesátých let několikrát pobýval v Paříži. Od roku 1973 byl zaměstnán jako úředník. V roce 1980 odjel do Maroka, kde osm let pracoval ve firmě zabývající se prodejem strojů a dopravníkových pásů k těžbě fosfátů na Sahaře. Po návratu do Prahy působil jako úředník. V letech 1992–1998 pracoval v rakouské obchodní firmě, poté až do roku 2010 v české a japonské obchodní firmě.  

RR č. 107/2017 komentuje vybraná díla v rámci obnovené rubriky Sedm.