Miloš DOLEŽAL

(nar. 1970 v Háji u Ledče nad Sázavou)

MILOŠ DOLEŽAL (nar. 1970 v Háji u Ledče nad Sázavou), básník a publicista, vystudoval Fakultu sociálních věd UK, v letech 1991–1993 pracoval jako redaktor časopisu Perspektivy a poté jako asistent dramaturgie v Divadle za branou II. a 1994–1995 jako dramaturg Divadla za branou III. Od roku 2002 působí v literární redakci Českého rozhlasu 3 – Vltava. Vydal několik básnických sbírek (Podivice /1995/, Obec Les /1998/, Čas dýmu /2003/, Sansepolcro /2004/, Ezechiel v kopřivách /2014/) a knih rozhovorů.

Revolver Revue otiskovala průběžně autorovy básně a jiné texty: v č. 34/1997 publikoval autor deset básní a dvě prózy, do č. 37/1998 napsal úvod k ukázkám vyprávění a zaříkání z Vysočiny, v tomtéž čísle je otištěn článek o kresbách Jiřího Štourače. Pro č. 39/1999 připravil blok o Gertrudě Goepfertové, č. 43/2000 přineslo čtrnáct autorových básní a v č. 45/2001 byl představen v rámci pravidelného cyklu Sedm. Kritická Příloha Revolver Revue otiskla řadu Doležavých poznámek, recenzí, článků a tzv. sakrálních atrap. Autorovu básnickou tvorbu recenzovali v Kritické Příloze Revolver Revue č. 6/1996 Michael Špirit, v č. 18/2000 Jan Wiendl a v Revolver Revue č. 60/2005 Marek Vajchr.