Milena FUČÍKOVÁ

(nar. 1977 v Třebíči)

MILENA FUČÍKOVÁ (nar. 1977 v Třebíči) vystudovala francouzštinu a germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve studiích pokračovala na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně a Univerzitě v Aix-en-Provence, kde pak dvě léta působila jako lektorka češtiny. Vyučovala také moderní francouzskou literaturu na Pedagogické fakultě UK. Překládá z francouzštiny (mj. prózy Patricka Chamoiseau a Jean-Clauda Izza), v současnosti žije v Marseille, kde působí jako překladatelka na volné noze.

Ukázku z rukopisu románu Cesta bratra Jaromíra vyšla v RR č. 89/2012, pro č. 94/2014 přeložila a komentovala novelu Otrokářská krev francouzského spisovatele a dramatika Laurenta Gaudého.