Marek VAJCHR

MAREK VAJCHR (nar. 1965), kritik, překladatel, redaktor a spisovatel, vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UK. Členem redakce Revolver Revue je od roku 2005. 

V Kritické Příloze Revolver Revue a po jejím ukončení v Couleuru Revolver Revue soustavně publikoval literární kritiky a eseje a překlady literárněvědných textů z němčiny. Redakčně připravil například knihy H.-G. Gadamera Aktualita krásného (Triáda 2003) a Claus Magris Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře (Triáda 2001). Je autorem knihy Proml...čitelnost (Český spisovatel 1996). Své kritiky a eseje vydal knižně v Edici RR pod názvy Vyložené knihy (2007), Jména příběhu (2016), Honba za smyslem (2018) a Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace (2019). 

V Revolver Revue č. 98/2015 publikoval ukázku z připravované knihy o „některých neuspokojivě vyložených či přehlížených projevech české barokní kultury“. Jeho text je součástí knihy Viktora Karlíka Literatura / Literature (2019) z Edice RR.

Soupis jeho četných příspěvků a překladů viz Bibliografie RR a Bibliografie KP RR.

V Edici RR od autora vyšlo:
sv. 24/2007 — Vyložené knihy
sv. 100/2016 — Jména příběhu
sv. 114/2018 — Honza za smyslem
sv. 124/2019 — Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace
sv. 130/2021 — Strašidelné Čechy (s Otto von Graben zum Stein)

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru