Maciej RUCZAJ

(nar. 1983)

MACIEJ RUCZAJ (nar. 1983) je polský politolog a publicista, absolvent FF a FSV UK. Je editorem několika autorských antologií věnovaných polským dějinám a politickému myšlení pro české čtenáře, např. Pravým okem. Antologie současného polského politického myšlení (Brno, CDK 2010), Jagellonské dědictví. Kapitoly z dějin středovýchodní Evropy (Brno, CDK 2012), Chtěli jsme být svobodní. Příběhy z Varšavského povstání (Ostrava, PANT 2015) a Pánbíčkáři. Odkud se vzal polský katolicismus (Brno – Kraków, Centrum pro studium demokracie a kultury – Ośrodek myśli politycznej 2016). V současnosti působí jako ředitel Polského institutu v Praze.

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru