Luboš MERHAUT

(nar. 1961)

LUBOŠ MERHAUT (nar. 1961), literární historik, lexikograf a editor. Působí v Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK, je členem redakce časopisu Slovo a smysl a spoluzakladatelem Institutu pro studium literatury, o. p. s. Autorsky a redakčně se podílel na Lexikonu české literatury (mj. jako vedoucí redaktor 4. dílu, 2008). Knižně vydal monografii Cesty stylizace (1994) a studii Knihy Josefa Čapka o umění (2013); je spoluautorem publikací V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 (2006), Kultura a totalita I–IV (2013–2017), Klubko Ariadnino (2014), Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století (2015) ad. Je spolupořadatelem souborů Moderní revue 1894–1925 (1995), „Na téma umění a život“. F. X. Šalda 1867–1937–2007 (2007) aj. Edičně se mj. podílel na Spisech Arthura Breiského, Spisech Josefa Čapka a Spisech T. G. Masaryka (Hilsneriáda, 2019), na přípravě chybějících svazků Souboru díla F. X. Šaldy (Bibliografie díla F. X. Šaldy a Kritické projevy 14, obojí 2017) a antologie Čtení o T. G. Masarykovi (2017), dále je editorem Čtení o Jaroslavu Haškovi (2014) či výboru Arnošt Procházka: Kritiky a eseje z let 1892–1924 (2020).

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru