Letos 3. června uplyne 100 let od smrti Franze Kafky. Viktor Karlík mu věnoval tři díla v cyklu LITERATURA . Jejich fotografie přinášíme na Bubínku Revolveru s autorskými komentáři.

 


Franz Kafka, 2016–17, železo, v. 60
 


Franz Kafka, 2016–17, bronz, v. 59,5


F a K. Dvě písmena. Pomník. Dalo by se mezi nimi chodit. Autora nedokážu vnímat jako horizontální, ale jen jako vertikální kompozici.

 


Das Schloss (F. K.), 2018–19, měď, železo, dřevo, v. 103
 


Das Schloss (F. K.), 2018–19, měď, železo, dřevo, v. 103

 


Das Schloss (F. K.), 2018–19, detail, měď, železo, dřevo, v. 103


Kafka – Zámek. Slovo Zámek, v originále Das Schloss, vybízí k zaklonění hlavy. Zkušenost, kdy hmota přesahuje pozorovatele a nejvyšší bod stavby je bez vztahu s obyvateli zámku, zcela nedostupný. Stoupat po schodech zámku.
 


Kafka, 2018, železo, v. 201
 


Kafka, 2018, detail, železo, v. 201

 


Kafka, 2018, detail, železo, v. 201

 

Příjmení KAfKA lze vidět jako osovou kompozici. Celkem pět znaků, ale jen tři litery. Jediná osamocená – cizorodá – ční uprostřed. Minusku f je možné v mysli předimenzovat a všechna ostatní písmena na ni pověsit.
Cizorodý prvek je součástí celku. Jeho osou. Pověsit na „f“. Dvě shodné dvojice zbývajících písmen se navzájem zrcadlí. Sevřené f.
Osamocenost ve vlastním jménu. F jako Franz. Sloup cizorodého prvku zakončit ostrým hákem. F jako hák.
Pokus o vstoupení do jména. Prostorová hra s třemi písmeny a pěti znaky.
Život v F.

foto Ondřej Přibyl