Přinášíme čtenářům Bubínku Revolveru text otevřeného dopisu Řekněte Lidovým Poslední slovo (FORUM 24, 1. 6. 2017), odkaz na reakci Ondřeje Neffa (Plot z panáků, Lidové noviny, 5. 6. 2017, Neviditelný pes, 8. 6. 2017) a odpověď Bohumila Doležala (Bohumil Doležal píše Ondřeji Neffovi. Do Lidovek se psát nemá, FORUM 24, 7. 6. 2017), v níž autor kromě jiného píše: „Stojíme teď každý na jiném břehu rozvodněné řeky a myslím si, že pro dnešní dobu je mimořádně významné, aby to bylo naprosto jasně vidět. Nezastírám, že mne to trochu mrzí, mé texty u Vás vycházely přes deset let. Ale co naplat, doba je (zase aspoň podle mého názoru) dosti zlá.“ Na závěr připojujeme i zatím poslední reakci (Babiš opravdu nedělá takové „blbosti“, jak si myslíte, pane Neffe!, FORUM 24, 6. 6. 2017).

 

Otevřený dopis: Řekněte Lidovým novinám Poslední slovo

Tento dopis byl odeslán všem autorům tradiční rubriky Poslední slovo Lidových novin – konkrétně Petrušce Šustrové, Martinu C. Putnovi, Tomáši Baldýnskému, Janu Rejžkovi, Ondřeji Neffovi a Jiřímu Hanákovi.

Milí kolegové,

právě dnes projednává Evropský parlament téma ohrožení svobody médií v České republice. Dovolujeme si Vás informovat, že se v této souvislosti na úrovni evropských institucí opakovaně diskutuje nejen obecně o Andreji Babišovi a jeho mocenském zneužívání médií, ale výslovně i o Lidových novinách a závažné změně v jejich obsahovém zaměření, jakou prodělaly po roce 2013, kdy se zařadily do holdingu Agrofert.

Titul Lidových novin byl po dlouhá desetiletí spojen s nejlepšími tradicemi českého demokratického a humanistického myšlení. Tuto tradici jste spoluvytvářeli i Vy Vašimi pravidelnými příspěvky se zřetelnou žurnalistickou i literární kvalitou.

Věříme, že ani Vy nepochybujete o tom, že v současné době česká liberální demokracie prochází těžkou zkouškou. Je to právě současný majitel Lidových novin (formální zakrývání jeho vlastnictví považujeme za irelevantní), kdo ji ohrožuje zejména.

Andrej Babiš nerespektuje pravidlo oddělení mediální a politické moci, které je jedním ze základních stavebních kamenů svobodné společnosti. Zároveň svá média prokazatelně zneužívá ke konkurenčnímu boji, který může vést k tomu, že se stane předsedou vlády díky využití metod, které popírají princip spravedlivé politické soutěže.

Lidové noviny se staly jedním z nástrojů, kterým Andrej Babiš bojuje za své zájmy. Možná méně otevřeně, ale zato rafinovaněji než Mladá fronta DNES škodí těm, kdo se jejich majiteli postaví. Ať je to současný premiér České republiky Bohuslav Sobotka, sociální demokracie nebo policejní prezident.

Je zřejmé, že Vám, milí kolegové, nikdy nikdo nenařizoval, co psát či nepsat, protože byste pro takové noviny jistě nepracovali. Jste ale kmenovými autory listu, v němž vycházejí oslavné komentáře o Andreji Babišovi, které jsou daleko za hranicí dobrého vkusu. Jste také kmenovými autory listu, v němž jsou zveřejňovány účelové úniky ze živých policejních spisů. A jste kmenovými autory listu, ve kterém jsou účelově vytvářeny lživé kauzy na politické konkurenty Andreje Babiše.

Jste to právě Vy, kdo svou přítomností v Lidových novinách legitimizujete jejich zneužívání. Svými články vytváříte falešné zdání, že si tento list udržel demokratickou tradici Karla Čapka a Václava Havla. Přitom tyto osobnosti by nikdy nemohly souhlasit se současným vývojem jak v Lidových novinách, tak v České republice.

Dovolujeme si Vás tímto vyzvat, abyste se k celému problému postavili čelem. Řekněte Lidovým novinám Poslední slovo. V jejich těžké situaci jim pomůžete jedině tím, když se přestanete podílet na jejich dehonestaci. Jde pouze o to přerušit publikaci do doby, než budou tyto noviny opět svobodné.

Věříme, že Vám – stejně jako nám – záleží na tom, abychom v České republice bránili svobodné prostředí a abychom zůstali součástí rodiny demokratických a civilizovaných národů.

Nakonec Vás vyzýváme, abyste bránili i svoje vlastní dobré jméno.

S úctou
Johana Hovorková, předsedkyně spolku Free Czech Media
Pavel Šafr, šéfredaktor deníku FORUM 24

Otevřený dopis: Řekněte Lidovým novinám Poslední slovo (FORUM 24, 1. 6. 2017)

 Ondřej Neff: Plot z panáků (Lidové noviny, 5. 6. 2017, Neviditelný pes, 8. 6. 2017)


 

Bohumil Doležal píše Ondřeji Neffovi. Do Lidovek se psát nemá

Bohumil Doležal reaguje na Poslední slovo Ondřeje Neffa. Rozhodl se již nadále nepublikovat své texty na webu Neviditelný pes.

Vážený pane Neffe,

v pondělních Lidových novinách jsem si v rubrice Poslední slovo se zájmem přečetl Váš fejeton „Plot z Panáků“. Ohrazujete se v něm proti výzvě Pavla Šafra přispěvatelům rubriky (taky Vám), aby do LN nepsali. Píšete, že Andrej Babiš koupil Mafru „z blbosti“ v naději, že mu to kariérně pomůže, a za ohrožení demokracie dnes považujete tzv. občanskou společnost a „agresivní aktivismus“.

Nejde mi teď o to, že se na věc dívám úplně jinak. Z ohrožení demokracie totiž považuji mocenský konglomerát Andreje Babiše, jehož faktickou součástí jsou i Lidové noviny. Stejně jako Pavel Šafr si myslím, že se do Lidových novin psát nemá, a pan Babiš Mafru nekoupil „z blbosti“, ale z pragmatického kalkulu, který se mu velmi vyplatil.

Sám jsem tam přestal přispívat hned poté, co po podzimních volbách v r. 2013 došlo ke změně šéfredaktora. Zároveň jsem přestěhoval svůj internetový zápisník Události, s nímž jsem do té doby hostoval na severu lidovky.cz (operace nebyla nijak náročná, jde o podstatně skromnější projekt než např. Neviditelný pes). Jistě, to vše je věc názoru a svobodného rozhodnutí. A o to mi právě jde.

Neviditelný pes je dodnes součástí nabídky, kterou poskytuje server lidovky.cz. Cítil jsem jako určitou nedůslednost ze své strany, že se tam objevují moje články, a Váš fejeton mi docela pomohl, abych toto dilema vyřešil. Žádám Vás tedy, abyste napříště (tj. od 7. června t. r.) nepřebírali už žádný můj text. Je to věc mého názoru, stejně jako Vaše psaní do LN, a dělám to ze stejně svobodného rozhodnutí, z jakého Vy do LN píšete.

Stojíme teď každý na jiném břehu rozvodněné řeky a myslím si, že pro dnešní dobu je mimořádně významné, aby to bylo naprosto jasně vidět. Nezastírám, že mne to trochu mrzí, mé texty u Vás vycházely přes deset let. Ale co naplat, doba je zase (aspoň podle mého názoru) dosti zlá.

S pozdravem Bohumil Doležal Praha, 6. června 2017

P. S. Vzhledem k tomu, že ve svém dopise reaguji na Váš text, který vyšel v tisku, dal jsem jej k dispozici pro zveřejnění deníku FORUM 24.

Bohumil Doležal píše Ondřeji Neffovi. Do Lidovek se psát nemá (FORUM 24, 7. 6. 2017)

 

Babiš opravdu nedělá takové „blbosti“, jak si myslíte, pane Neffe!

Když jsme minulý týden ve čtvrtek publikovali otevřený dopis autorům fejetonové rubriky Lidových novin Poslední slovo, neočekávali jsme tak rychlou a emotivní reakci. Chtěli jsme, aby se známí publicisté zamysleli nad tím, že svou publikační aktivitou napomáhají Babišovu útoku na demokracii a legitimizují jeho tažení proti polistopadovému liberálnímu systému, tedy systému plurality stran, dělby moci a veřejné kontroly politiky prostřednictvím nezávislých médií.

Na náš dopis, který jsme nazvali „Řekněte Lidovým novinám Poslední slovo“ a který otisklo také Echo24, nám odpověděl právě v rubrice Poslední slovo LN známý spisovatel Ondřej Neff. Ten se pokouší zneužití kdysi liberálních novin bagatelizovat tím, že je Babiš koupil z pouhé „blbosti“ a „kariérismu“ a že mu k ničemu nejsou. Zde je celý text jeho „Posledního slova“:

Na tento svěží text nemůžeme neodpovědět.

Tak tedy:

Milý pane Neffe,

za zrádce národa se označujete poněkud nadbytečně. V našem dopise samozřejmě nic takového o Vás nezaznělo. Proto se tím nemusíme ani zabývat.

O to zajímavější je Vaše vysvětlení, proč pan Babiš koupil vydavatelství Mafra a tím i Lidové noviny. Je to opravdu kuriózní konstrukce. Píšete, že to udělal „z blbosti“.

Chceme se proto pana Andreje Babiše opravdu vážně zastat. Pan Babiš rozhodně není tak „blbý“, aby vyhodil z okna 150 milonů eur, neboli 3,7 miliardy korun a koupil si z pouhé „blbosti“ nejsilnější vydavatelství seriózních novin v zemi, které se prostřednictvím svých médií obrací na více než 2 miliony lidí v naší zemi denně. Toto vydavatelství vlastní mimo jiné tři deníky, týdeník, dvě ohromné tiskárny a druhý nejsilnější zpravodajský web v zemi.

Označujete majitele Mafry za „panáka“, jednoho z mnoha, kteří se vynořili a zase zmizí. „(…) jeden z nich je Andrej Babiš, který z čiré blbosti koupil Mafru v naději, že mu to kariérně pomůže.“

Ujišťujeme Vás, že pan Babiš nedělá takové nákupy omylem nebo nepromyšleně. Navíc již můžeme exaktně změřit, jak moc tento krok šéfovi hnutí ANO pomohl.

Podívejte se například sem:

Byly to vždy listy vydavatelství Mafra, které otevíraly důležité kauzy politiků, a to včetně premiéra Grosse. Nyní se tak neděje. Právě proto se na stránkách těchto novin nedozvídáme nic o minulosti Agrofertu, téměř nic o Čapím hnízdě nebo o korunových dluhopisech, nic o StB. Proto Andrej Babiš koupil Mafru, pane Neffe, to není čirá blbost, ale geniální tah, kterým zamezil nastolování agendy, která by jej jinak jeho politickou kariéru stála již v roce 2013.

Pane Neffe, Vy také odmítáte „naplivat do obličeje kolegům z Lidových novin“, kterých si vážíte a kteří „nelezou Babišovi do zadku“.

Vůbec Vás nenutíme, abyste komukoli „plival do obličeje“. Nepsali jsme nic o „plivání“ a nic o „lezení do zadku“. Nic takového v našem dopise nestojí. Dovolte ovšem, abychom Vám odcitovali část komentáře šéfredaktora tohoto listu, pana Istvána Léka, a Vy posuďte sám, zda to náhodou není nedůstojná služba nejmocnějšímu politikovi v České republice.

Ištván Léko napsal: „… do voleb určitě nebude sedět doma, kousat si nehty a čekat, až na dveře zaklepou policisti s televizními štáby v zádech. Babiš totiž patří do tábora lidí, kteří přesto, že slyší zaručené zprávy o konci světa, vezmou si rýč, vykopou díru a zasadí strom.“ Taková věta by si zasloužila pro větší emocionální efekt při čtení podbarvit tklivými tóny. Podobně jako to známe u jiných marketingových produktů z dílny hnutí ANO.

Nakonec nezbývá než Vám poděkovat za Váš čas a energii, kterou jste našemu otevřenému dopisu věnoval. Je zřejmé, že chcete vehementně bránit tomu nebezpečnému agresivnímu protibabišovskému „aktivismu“, který podle Vás „ohrožuje svobodu“. Zřejmě tím myslíte, že tento aktivismus ohrožuje svobodu Andreje Babiše dělat si s českou veřejností, co chce. To sedí. My totiž opravdu chceme bránit veřejnost před systémem, který Babišovo hnutí ANO v naší zemi zavádí, protože ho v podstatě považujeme za novou a rafinovanou formu totality.

S přátelskými pozdravy
Johana Hovorková, předsedkyně Free Czech Media
Pavel Šafr, šéfredaktor deníku FORUM 24

Babiš opravdu nedělá takové „blbosti“, jak si myslíte, pane Neffe!, FORUM 24, 6. 6. 2017