Jiří ČERVENKA

(nar. 1943 v Jindřichově Hradci)

Básník a překladatel. Studoval češtinu a ruštinu, později filozofii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Po studiích pracoval jako lesní dělník, později jako historik v Národním památkovém ústavu v Pardubicích. V letech 1978–2004 byl kastelánem na hradě Pecka. Nyní žije ve Znojmě. Vydal básnické sbírky Paměť okamžiku (1996), Konec sezony (2002), Uvidět Znojmo (2008), Na obou stranách (2015). Přeložil řadu děl polských prozaiků, např. Dialogy se Sověty Stanisława Vincenze, Smrt cikánského krále a Děvče ze zápraží Kazimierza Orłosia, Malé úvahy o velkých věcech Leszka Kołakowského, Továrnu na mucholapky Andrzeje Barta, Východ Andrzeje Stasiuka či Blázna Huberta Klimko-Dobrzanieckého. Z básníků Czesława Miłosze, Zbigniewa Herberta, Karola Maliszewského, Franciszka Kameckého, Wojciecha Bonowicze ad.