Co si zapisoval Jakub Guziur v dubnu před třemi lety v rámci projektu Jedna věta:


Jakub Guziur, foto Anna-Marie Berdychová

Jedna věta
Jakub Guziur

DUBEN

1. Maxíkovi jsou dnes tři; den, kdy se narodil, si pamatuji dobře: svítilo slunko, chvílemi pršelo, padaly i kroupy.

2. Umění nám připomíná, že existuje neproniknutelné tajemství; na rozdíl od moderní vědy nevzbuzuje dojem, že tajemství je pouhá záhada, kterou lze objasnit; dovoluje nám přebývat v jeho blízkosti.

3. Starost o dostatek peněz je otupující konstantou moderního života.

4. „Kdyby utrpení nemělo smysl, jedna jediná slza by zalila největší pyramidy, nejodvážnější panteony, nejvyšší astronomické observatoře postavené na nejvyšších horách,“ píše Edward Stachura.

5. „Tatínku, ty jsi ale ťululum,“ pravil Max, když jsme z výtahu vystoupili ve špatném patře.

6. Na balkoně vedle mě chvíli seděl kos.

7. Přežít zimu je zázrak, psal Andrzej Suryn, pokud si pamatuji dobře.

8. Líbí se mi možnost překládat fysis jako rozpuk, je to ovšem zavádějící.

9. „Hra je způsob bytí,“ píše Edward Stachura.

10. Trs trávy zdvihá loňský list.

11. „Ti mravenci jsou prevíti,“ řekl Maxík; podezřívám babičku.

12. Konkrétní umění zkoumá, do jaké míry lze myslet smysly.

13. Myslím na Janinu Vincencovou, dobrou duši Klubu konkretistů, čekána ledvinu a organisuje výstavu v Rehau.

14. Věta je jazyková událost; cosi se uskutečňuje v řeči.

15. V Brně hrál Bob Dylan košíkovou s půltóny.

16. Porubská Hlavní třída, 8:52: „Seš to ty, kurva, pěkně stárnem, co?“

17. „Předměty, které přivoláváte z rozptýlení to, na co myslím, a dáváte tomu tvar!“ zvolává Whitman v překladu Jiřího Koláře a Zdeňka Urbánka.

18. Překvapeně se dívám na strom, jemuž vyrašily listy nepřirozeně zářivé zelenožluté barvy, a připadám si jako pitomec.

19. Hledám tu barvu ve vzorníku RAL (zřejmě 6038) a cítím se jako ten nejpitomější pitomec.

20. „Všechno, co existuje, má své nářečí, všechny věci mají svoje nářečí a jazyk,“ píše Whitman v překladu Jiřího Koláře a Zdeňka Urbánka.

21. Konstelace Eugena Gomringera jsou stále krásné.

22. Muzikál je předsmrtná křeč příběhu.

23. Múzy odcházejí, ale umělec tvoří nerušeně dál.

24. Cestou z jeslí se s Maxíkem snažíme zpívat s Guyem Clarkem; není nad texaskou country a blues z mississippské delty.

25. Většinou se mi nedaří vysvětlit, že spolu nemusíme vždy nadšeně souhlasit, a přesto si můžeme jeden druhého vážit.

26. Vracíme se z procházky, Maxík má kapsy plné pampelišek.

27. Na nedávných fotografi ích Jiřího Šiguta je celý obraz krajiny v jediném pixelu.

28. Balkon je moje zahrada.

29. Otevírám novou sbírku Ivana Wernische; stále totéž, tentokrát mám ovšem dojem, že mu na těch textech více záleželo.

30. Ujišťujeme se navzájem, že víme, v jak vybrané jsme společnosti.


Jedna věta je projektem Viktora Karlíka, který oslovuje vybrané osobnosti, aby si po dobu následujícího roku zapisovaly každý den jednu větu. Od roku 2010 zatím vyšlo v Edici RR dvacet pět svazků od různých autorů. Jedna věta Jakuba Guziura vyšla jako samostatně neprodejná příloha Revolver Revue č. 114/2019.