Jean-Gaspard PÁLENÍČEK

(nar. 1978 v Praze)

JEAN-GASPARD PÁLENÍČEK (nar. 1978 v Praze), básník, prozaik, skladatel. Vystudoval bohemistiku a literární vědu na Filosofické fakultě University Karlovy a pařížské Sorbonně (diplomová práce o poezii Zbyňka Hejdy, 2004). V letech 1993–1996 byl žákem skladatele Miloše Boka. V letech 1997–2001 působil v pražském divadle Orfeus. V roce 1998 spoluzaložil Umělecké sdružení Elgar. Je autorem novely Břízy (Revue K 2008), divadelní hry Balzacova domácnost, básnické sbírky Mater dolorosa (obojí Revue K 2009) a několika klavírních skladeb (CD Bok 12/11 a Bok 13/11). V letech 2004–2017 pracoval v Českém centru Paříž, mj. jako kurátor či pořadatel výstav (P. Brázda, A. Diviš, R. Dzurko, bratři Formani, M. Grygar, V. Karlík, I. Matoušek, V. Nováková, M. Síkora ad.). Jeho záznamy Jedna věta vyšly jako příloha RR č. 92/2013.

Pro RR č. 58/2005 a RR č. 78/2010 připravil záznamy debat se Zbyňkem Hejdou, pro RR č. 91/2013 přepis besedy s J. H. Krchovským a pro RR č. 95/2014 záznam z diskusí s Ivanem Matouškem, které se konaly v pařížském Českém centru a J.-G. Páleníček je moderoval. RR č. 94/2014 přinesla jeho rozhovor se Z. Hejdou. Pro RR č. 89/2012 a 99/2015 připravil rozhovory s malířem Milošem Síkorou

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru