Jaroslav FORMÁNEK

(nar. 1960 ve Veselí nad Moravou)

JAROSLAV FORMÁNEK (nar. 1960 ve Veselí nad Moravou), po maturitě na strážnickém gymnáziu a po vojenské základní službě pracoval v dělnických zaměstnáních v Praze. Od dubna 1989 žil v Paříži, kde se živil manuálními pracemi a příležitostnými překlady. V letech 1996–1997 pobýval v Praze, kde působil jako novinový a rozhlasový publicista a překladatel; z francouzštiny přeložil knihy Wilfrieda Martense První a druhá Evropa (Panevropa 1995) a Michela Winocka Historie extrémní pravice ve Francii (Academia 1998). Od roku 2006 žije opět v Praze, kde do roku 2010 pracoval jako kulturní redaktor týdeníku Respekt. 

Časopisecké povídky otiskuje v Čechách od počátku devadesátých let, zejména v Revolver Revue (č. 17/1991, 35/1997, 44/2000, 60/2005, 84/2011, 98/2015), kde také v č. 46/2001–54/2004 vycházel na pokračování Francouzský rok (pro knižní vydání v Edici Revolver Revue sv. 15 v roce 2005 byl text nově přehlédnut a redigován). V roce 1993 napsal prózu Dlouhá kakaová řasa (Praha, Dauphin 1999), povídky z osmdesátých a devadesátých let vyšly pod názvem Beze stop (Praha, Torst 2001). V RR č. 61/2005 vyšel a autorem rozsáhlý rozhovor, který vedl Michael Špirit. Jako 28. svazek Edice RR vyšla autorova nová próza Cesta, v roce 2010 cyklus datovaných záznamu Jedna věta. V RR 94/2014 vedl rozhovor s ilustrátorem Pavlem Vošickým. U příležitosti výročí sta let od narození Jiřího Koláře publikoval v RR č. 96/2014 text, v němž mimo jiné evokuje, jak Jiřího Koláře zažil v jeho pařížském ateliéru. Pro jubilejní 100. číslo RR napsal obsáhlou stať L’affaire Kundera („Aux armes, citoyens!“ / „Do zbraně, občané!“), v níž popisuje veřejné reakce na tzv. kauzu Kundera a její mediální život ve francouzském prostředí.

V Edici RR od autora vyšlo: 
sv. 90/2015 — Škrábanice
sv. 48/2010 — Jedna věta.
sv. 15/2009 — Francouzský rok
sv. 28/2008 — Cesta