Jaromír ZELENKA

(nar. 1946 ve Stodůlkách u Prahy)

JAROMÍR ZELENKA (nar. 1946 ve Stodůlkách u Prahy), básník a překladatel. Vydal samizdatově básnickou sbírku Spoutání (Josef Häring 1984), knižně výbor z textů z let 1974–1994 s názvem Přepadání (1994), básnické sbírky Objetiny (1997) a Kostelík (2003; vše Triáda). Zelenkovo básnické dílo vyšlo souhrnně
ve svazku Básně. Souborné vydání (Praha, Triáda/Paseka 2010). Z jeho překladů vyšly knižně básně Hermanna Hesseho Zahrady, cesty, lidé (Tursko, edice Turské pole 1994) a souborný svazek Překlady (Praha, Triáda 2015), překládal též libreta pro Státní operu a Národní divadlo. Uspořádal výbor z díla Bohuslava Reynka Vlídné vidiny (Odeon 1992) a výbor z básní Jana Riedlbaucha Mateníky v jestřábově žlutém oku (Tursko, edice Turské pole 1996). 

V Revolver Revue publikoval své texty
v číslech 45/200149/200254/200360/200665/2006 a 98/2015. Je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2002. U příležitosti jeho životního jubilea přinesla RR č. 105/2016 blok s texty Roberta KrumphanzlaVáclava Petrboka a Štěpána Noska a Zelenkovu dosud nepublikovanou esej o poezii.