Jaromír TYPLT

(nar. 1973 v Nové Pace)

JAROMÍR TYPLT (nar. 1973 v Nové Pace) vystudoval Filosofickou fakultu UK a pak působil v Liberci jako kurátor výstav současného umění a fotografie (2000-2008 v Malé výstavní síni a 2008-2009 v Galerii U Rytíře). Knižně vydal poezii (Ztracené peklo, 1994) i prózu (Pohyblivé prahy chrám, 1991, Opakem o překot, 1996), po roce 1999 realizoval ve spolupráci se spřízněnými výtvarníky řadu knih-objektů (např. že ne zas až, 2003, s Janem Měřičkou). Jeho kniha Stisk (2007) obsahuje texty různých forem na pomezí mezi esejem, poezií a prózou. Prozatím poslední sbírka Za dlouho vyšla v roce 2016 v nakladatelství Argo. Zabývá se také propojováním slov se zvukem, a to jak v radiofonických nahrávkách, tak v živých improvizacích (Škrábanice, společně se skladatelelm Michalem Ratajem). Žije v Praze a v Nové Pace.

V Revolver Revue č. 42/2000 publikoval V tu ránu napříč pohromou, s RR spolupracuje i jako editor (portrét Hany Fouskové v č. 75/2009, deník Ladislava Zívra v č. 81/2010 a korespondence Miloslava Háka v č. 83/2011). Ukázku z původní bibliofilie knihy Jaromíra Typlta a Viktora Kopasze Zajetí/Fógásg přinesla RR č. 84/2011. Autorovu esej doprovázející nový překlad Laoziho Knihy o Cestě a Síle Oldřicha Krále otiskla RR č. 88/2012 a úvodní text ke kresbám Oty Prouzy přinesla RR č. 105/2016. V RR č. 108/2017 přispěl do obnovené rubriky Sedm. Text doprovázející spolu s textem Ondřeje Sekaniny ukázky z prací thajské malířky La Inthonkaew otiskla RR č. 110/2018, úvodní slovo k malbám Drahomíra Vítka RR č. 113/2018