Jan VEVERA

(nar. 1970)

JAN VEVERA (nar.  21. 8. 1970) vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval postgraduální studium Neurověd na 1. LF UK, dvouletý postdoktorandský výzkum na University of California, Berkeley, USA a odbornou stáž na Institute of Psychiatry, Maudsley. Od roku 2007 pracoval v Armádě ČR, rok strávil na misích v Afganistánu a do roku 2019 byl hlavním odborníkem AČR pro obor psychiatrie. Pracoval také v nevládních organizacích jako dobrovolník v Nemocnici matky Teresy v Kalkatě a pro Člověka v tísni v Kosovu. Od 2017 je přednostou Psychiatrické kliniky LF a FN Plzeň, kde je zodpovědný za výuku Psychiatrie a Lékařské psychologie a etiky. Ve svém výzkumu se věnuje neurobiologii násilí, jeho příčinám, důsledkům a možnostem terapie.

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru