Slepý náboj. Ve své krátké noticce opravdu píši: „A profesionála [poznáš] podle toho, že zvládne zpracovat jak výročí KSČ, tak tvář Václava Havla, to už jen tak mimochodem.” Domnívám se, že toho je profesionál skutečně schopen – profesionálové dělají svou práci za peníze, často i pro peníze a někdy dokonce jenom pro peníze. Závěry, které z té věty vyvozuje Terezie Pokorná, jsou zcela od věci. Proč by toto měl být „postoj vyjádřený po soudružsku“? A proč ta následná, ještě ke všemu šroubovaná invektiva? K celému tomu materiálu v RR jsem se nevyjadřoval polemicky, nic jsem neuváděl na pravou míru – rubrika Přes rameno v Hostu každý měsíc naopak upozorňuje na to, co stojí za pozornost v nějakém jiném literárním časopise. Na RR jsem upozorňoval již vícekrát, to opět jen tak mimochodem.