Jan LOPATKA

(1940–1993)

JAN LOPATKA (1940–1993), literární kritik, editor, vystudoval 1957–1962 na FF UK v Praze bohemistiku, historii a estetiku. 1962–1968 pracoval ve studijním oddělení Čs. rozhlasu, 1968–1969 byl redaktorem pražského nakladatelství Horizont, od 1969 pracoval jako úředník, od 1971 technický referent. V lednu 1977 byl jedním z prvních signatářů Charty 77 (od 1981 členem Kolektivu mluvčích Charty 77), od 1982 strážný a od 1987 úředník bytového družstva. 1990–1992 byl redaktorem Literárních novin, 1993 redaktorem týdeníku Respekt. 1964–1965 a 1968–1969 byl externím redaktorem a autorem měsíčníku Tvář a 1966–1968 redaktorem rozhlasového čtvrtletníku Studie a úvahy. 1968–1970 byl členem ediční rady připravované, nakonec ale nerealizované knižnice Tangens pro experimentální literaturu. Od 1975 spolukoncipoval program samizdatové Edice Expedice, od 1981 spolupracoval se samizdatovým čtvrtletníkem Kritický sborník, od 1985 byl jedním z jeho redaktorů, 1990–1993 vedoucím redaktorem.  Jako teoretika rozhlasové tvorby (Estetická problematika vztahu rozhlasu a prózy 1. Četba, 1964) zajímala Lopatku zejména otázka zachování významové otevřenosti díla při rozhlasové adaptaci. Autorský výbor Předpoklady tvorby (samizdat 1978 a 1983, 1991) obsáhl kritiky 1965–1969 o B. Hrabalovi, M. Kunderovi, L. Vaculíkovi aj. a z 1969–83 o undergroundových básnících, V. Třešňákovi, J. Foglarovi, V. Havlovi aj. V práci o problematice příběhu Radiojournal v ko(s)mickém věku (samizdat 1984, 1993) analyzoval rozhlasové seriály a hry ze 70. let. V 90. letech se L. zabýval především úlohou literární kritiky v postkomunistické společnosti a možnostmi navázat na kontext 60., resp. 30. a 40. let. Tyto a další knižně nepublikované texty od 1963 obsahuje posmrtně vydaný svazek Šifra lidské existence (1995). V pozůstalosti objevené lektoráty, které Lopatka vypracovával 1965–1992 pro různá nakladatelství (v 70. a 80. letech pod cizími jmény), vyšly jako Posudky (2006). Lopatka připravil k vydání knihy J. Hanče, L. Dvořáka, V. Havla, J. Vohryzka. Je spoluautorem Slovníku českých spisovatelů (samizdat 1978, Toronto 1982, 1991 jako Slovník zakázaných autorů 1948–1980).
 

Revolver Revue č. 26/1994 publikovala strojopisný úryvek Lopatkova návrhu na vydání Hančových Událostí, č. 35/1997 Lopatkovu odpověď na anketu Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ Číslo 26/1994 přineslo rozsáhlý blok „... a nastavit srdce dobře mířené ráně“ – Jan Lopatka, který kromě mnoha vzpomínek („Lopy, malý ničema“, uspořádal Michael Špirit) obsahoval rozhovor z roku 1986, který vedl František Stárek. Studii Martina Hyblera o kritické práci Jana Lopatky otiskla Kritická Příloha Revolver Revue č. 5/1996.