J. H. KRCHOVSKÝ

(nar. 1960 v Praze)

J. H. KRCHOVSKÝ (nar. 1960 v Praze, vl. jm. Jiří Hásek,), básník a hudebník. Publikoval v samizdatových časopisech (Revolver Revue, Vokno aj.) a sbornících (Už na to seru, protože to mám za pár /Edice Expedice 1985/, 9x kontra. Almanach básníků pražského undergroundu /1987/ aj.), strojopisné sbírky poesie vydával vlastním nákladem (Procházka urnovým hájem /1978–79/, Bestiální něha /1981–82/, Valčík s mým stínem /1982/, Poslední jaro /1983–84/, Zamilovaný dement /1984–85/, Nové valčíky /1984–85/ ad.). Po roce 1989 vydal knihy Noci, po nichž nepřichází ráno (básně z let 1978–91, Host 1991), Leda s labutí (básně z let 1992–96, Host 1997), Dodatky... (básně z let 1978–96, Host 1997), Básně (souborné vydání předešlých titulů, Host 1998), Vše nejlepší (výbor z let 1978–98, Maťa 1998), Poslední list (básně z let 1997–2003, Petrov 2003), Nad jedním světem (básně z let 2003–04, Host 2004), Mladost – Radost... (vybrané juvenilie z let 1978–81, Větrné mlýny 2005), Dvojité dno (Host 2010) a Básně sebrané (souborné vydání předešlých titulů, Host 2010). Překlady Krchovského básní byly představeny i v řadě zahraničních periodik a byly také často zhudebňovány, sám autor je interpretuje se svou hudební skupinou Krch-off band. J. H. Krchovský je nositelem Ceny Revolver Revue za rok 1992. 

Revolver Revue č. 15/1991 přinesla autorovy básně z let 1981–1990, v č. 22/1993 básně z roku 1992, v č. 31/1996 básně z let 1994–1996. V RR č. 20/1992 je otištěna Krchovského odpověď na anketu RR Umění a obživa, RR  Dále publikoval v RR č. 81/2010, básně z posledních let a záznam besedy s autorem, již moderoval na podzim 2012 Jean-Gaspard Páleníček, přinesla RR č. 91/2013. Blok nových básní a reprodukcí obrazů a kreseb ze sedmdesátých a osmdesátých let spolu s rozhovorem Viktora Karlíka a v grafické úpravě Luboše Drtiny publikovala RR č. 99/2015. O Krchovského sbírkách pojednal v Kritické Příloze Revolver Revue č. 13/1999 a č. 28/2004 Marek Vajchr. Jeho texty i výtvarné práce jsou zastoupeny v antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě (ERR, sv. 73). 

V Edici RR od autora vyšlo: 
sv. 84/2015 — Tak ještě jedno jaro tedy