Ivan DUBSKÝ

(nar. 1926)

IVAN DUBSKÝ (nar. 1926) vystudoval filosofii a sociologii na FF UK. V letech 1952–1953 byl asistentem dějin filosofie na VŠPHV v Praze. Roku 1953 přešel do Kabinetu pro filosofii ČSAV, kde pracoval nejprve v oddělení dějin české filosofie, později v oddělení soudobé západní filosofie. V roce 1967 externě přednášel na FF UK o problémech filosofické antropologie a vedl seminář o Heideggerovi. V letech 1965–1966 a 1968–1969 pobýval jako stipendista Alexander von Humboldt-Stiftung v Husserlově archivu v Kolíně nad Rýnem a ve Freiburku. V roce 1974 byl z FÚ ČSAV propuštěn, v letech 1975–1989 byl v invalidním důchodu. Po rehabilitaci se vrátil do FÚ ČSAV.

Revolver Revue č. 66/2007 přinesla výbor dopisů Friedricha Nietzscheho, které Ivan Dubský vybral a doprovodil esejí. Pro RR č. 72/2008 napsal esej Čas kouzelného vrchu. 

V Edici RR od autora vyšlo:
sv. 94/2016 — O Nietzschovi

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru