Helena HONCOOPOVÁ

(nar. 1948)

HELENA HONCOOPOVÁ (nar. 1948), japanoložka, historička japonského umění, překladatelka z japonštiny, v letech 1967–1972 vystudovala japanologii a angličtinu na FF UK, 1974–1977 dějiny umění. Po absolutoriu se zaměřila na praktickou práci s památkami japonského umění ve Sbírce orientálního umění Národní galerie v Praze. Zde pracovala v letech 1972–1983 jako odborná pracovnice a kurátorka specializovaná na japonskou grafiku a malbu. Napsala několik katalogů k samostatným i společně připraveným výstavám. Po nedobrovolném přerušení se k odborné práci v Národní galerii vrátila roku 1994. Překládá a publikuje katalogy, věnuje se i hudební publicistice a přispívá do řady periodik.

Revolver Revue č. 15/1991 přinesla článek o Luboru Hájkovi (v rámci bloku Lubor Hájek: Šun-ga, japonské erotické obrazy), č. 38/1998 studii Japan v knihách Joe Hlouchy. V č. 52/2003 přispěla do vzpomínkového bloku o L. Hájkovi a edičně připravila jeho texty z pozůstalosti (otištěny v rámci bloku).