František ŠTORM

(nar. 1966)

FRANTIŠEK ŠTORM (nar. 1966), typograf, designér, grafik, hudebník a publicista. V roce 1993 založil svou písmolijnu, v níž realizuje vlastní návrhy písem a historické abecedy významných  písmařů; dosud vytvořil či produkoval asi 700 řezů. Působil jako pedagog v ateliéru Tvorba písma a typografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, v letech 2003–2008 byl jeho vedoucím. Publikuje a vystavuje v Čechách i v cizině, získal několik  zahraničních a domácích ocenění. Je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2005.

Revolver Revue č. 35/1997 přinesla ukázku jeho typografického projektu, č. 57/2005 představilo Františka Štorma v rámci cyklu Z dílen grafiků a č. 66/2007 zahájilo Štormův Typografický zápisník. Pro č. 93/2013 autor poskytl výňatky z obrazovo-textového deníku. Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním této volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla. RR č. 102/2016 přinesla jeho Zimní kresby.RR č. 103/2016 přinesla Dar pro Františka Štorma k jeho padesátinám z dílny studentů Ateliéru písma a typografie VŠUP. Jako 33. svazek Edice RR vyšly knižně Štormovy Eseje o typografii, které byly mimo jiné oceněny v soutěžích Magnesia Litera a Nejkrásnější české knihy.

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru