Fotografiemi Anny-Marie Berdychové se vracíme k Večeru Revolver Revue v Kavárně Liberál 24. září, věnovanému novému, podzimnímu číslu Revolver Revue. Robert Krumphanzl promluvil o pramenech k činnosti Jiřího Němce a o důvodech, proč se jí dnes zabývat. Z Jedné věty Elišky Vlasákové četl Jan Vlasák. Večerem provázela Terezie Pokorná. Děkujeme všem, kteří přišli, a těšíme se na Večeru dalším, tentokrát v Klubu FAMU po Konferenci Stankovič 24. října!
RR