Fotografie Anny-Marie Berdychové dokumentují předvánoční Večer RR v Klubu FAMU, na kterém 1. prosince z nově vydaných románů Marlen Haushofer ZeďMartina Ryšavého Zlaté vidění četly Gabriela Míčová a Ivana Uhlířová za přítomnosti překladatelky Kateřiny Lepic a autora. Uvedena byla též zimní RR (č. 117/2019). Večerem provázeli Terezie Pokorná a Marek Vajchr.