Nový rok na Bubínku otevíráme básní Miloslava Topinky, již spolu s dalšími dosud nepublikovanými básněmi poskytl nedávno vydané Revolver Revue č. 125:  

Miloslav Topinka
Eloi, Eloi, lema sabachtani?

Mlha se zvolna zvedá
Hroty stromů prorážejí ticho
Kůra praská
Hadí kámen zarůstá mechem
Průsvitná Morgana s modravým dechem
mizí jak kouř
v pavoučí síti
Tráva se vlní, vrní
hrtan mi rozdírá trní
V uších hučí, zvuky duní
Přihořívá
Zničehonic se stmívá
Ptačí křídla zakryla oblohu
Už jsem tak blízko
na dosah dlaně
Světelný vír v tekutém písku
Konečky prstů se zakřivují
Užuž se dotknout
Bořím se
Rukama nohama nejde hnout
Písek proniká za oči, za rty
slova se tříští, hlásky se bortí
Tma, všude jen tma
Tady i tam