Eliška VLASÁKOVÁ

(nar. 1944)

ELIŠKA VLASÁKOVÁ (nar. 1944 v Uherském Hradišti) vystudovala gymnázium v Brně a poté psychologii na Filozofické fakultě MU v Brně. Pracovala jako klinická psycholožka. Od roku 1985 žije v Praze. Knižně vydala vzpomínkové prózy Jako sen (Eman 2004), Jedním okem (Triáda 2007) a Byla jsem s našima na procházce (Triáda 2012). Je autorkou knihy V tichu a skrytu. Fedor Krch, pedagog a člověk (1881–1973) (Kalich 2017). Své prózy publikovala v Revolver Revui číslo 47/200149/200255/200461/200573/2008 a 88/2012. Její Jedna věta vyšla jako samostatně neprodejná příloha Revolver Revue č. 116/2019.