Přinášíme fotografie Anny-Marie Berdychové a Karla Cudlína ze dvou podzimních
RR večerů v Café Club Míšeňská: 1. listopadu byly uvedeny nejnovější prózy z Edice RR – Dagmar Urbánkové Dům a Jaroslava Formánka Morituri – a Revolver Revue
č. 108/2017. Minulý týden, 28. listopadu, byl spolu s čerstvým zimním číslem 
RR (109/2017) představen první český překlad Deníku z Konga Josepha Conrada v překladu Petra Onufera a výbor z publicistických textů Adama Drdy Jak kdo