Přinášíme v české verzi, jež nám byla ke zveřejnění poskytnuta, dopis k výpovědi Jeana-Gasparda Páleníčka z Českého centra v Paříži s prvními signatáři a dalšími, kteří tuto iniciativu dosud podpořili.
RR


V Paříži, 31. ledna 2017

K rukám Jeho Excelence pana Petra Druláka,
Velvyslance České republiky ve Francii
15, avenue Charles Floquet, 75007 Paříž, Francie

Kopie k rukám pana Jana Zavěšického,
Generálního ředitele Českých center
Václavské náměstí 816/49,
110 00 Praha
 

Pane Velvyslanče, Vaše Excelence,

jako bohemisté, historici a historici literatury, politologové, univerzitní profesoři a vědečtí pracovníci, aktéři a osobnosti kulturního světa již dlouho spolupracujeme na aktivitách pařížského Českého centra.

Byli jsme ohromeni zprávou o nenadálé výpovědi, kterou 26. ledna dostal jeho současný vedoucí, pan Jean-Gaspard Páleníček, který jako výherce výběrového řízení na post ředitele čekal od minulého podzimu na stvrzení svého jmenování a na svou smlouvu, zatímco na rok 2017 jsou naprogramované různé projekty, do kterých někteří z nás jsou zapojeni. Nechápeme, co mohlo vést k tak náhlému propuštění, uprostřed roku, osobnosti, jejíž kvality a mimořádné schopnosti organizátora kulturních a vědeckých aktivit Centra oceňujeme už řadu let. Četné jsou kvality, které dal do služeb Českého centra a ředitelů, kteří se v něm vystřídali od roku 2004, než se stal zástupcem ředitele a posléze pověřený řízením: jako bilingvní Čecho-Francouz, vytříbený znalec kulturních prostředí obou zemí, zejména na poli literatury a hudby, zkušený překladatel a tlumočník, ochotný prostředník, se svými činy a svou osobností hluboce zapsal do rozvoje Českého centra Paříž. Také sehrál nezastupitelnou roli pro studium bohemistiky na francouzských univerzitách, tak důležité pro zakořenění české kulturní diplomacie v naší zemi. Chceme zdůraznit, jak vysoce jsme ocenili přednášky, debaty, výstavy a veškeré kulturní, vědecké a umělecké aktivity, které dokázal iniciovat od své první spolupráce s Českým centrem, pod vedením Michaela Wellnera Pospíšila, až po své funkce zástupce ředitele a pověřeného řízením, které vždy zastával brilantně. Jako dlouhodobí partneři České republiky ve Francii Vám chceme dát najevo naše naprosté nepochopení.

Kultura, jak víte, hraje ve Francii zásadní roli ve vnímání a identifikovaní zahraničních zemí. Domníváme se, že zde tkví rozdíl s ostatními evropskými prostředími, ve kterých se nachází Česká centra. Zachování viditelné a uznávané kulturní činnosti se nám proto jeví jako zcela zásadní. Za posledních dvacet let se Českému centru Paříž díky kvalitám osob, které je vedly, podařilo v kulturním kontextu Paříže skvěle profilovat a existovat jako originální a dynamická instituce. Tím se vyznačovalo od ostatních místních kulturních středisek. Obáváme se, že odchod, v půli sezóny, vedoucího, jehož schopnost mobilizovat francouzské aktéry kulturního a vědeckého života se projevila a je oceňovaná jako výjimečná, může mít škodlivý dopad na trpělivě vystavěný a udržovaný kladný obraz České republiky v naší zemi za posledních dvacet let.

Ze všech těchto důvodů jsme považovali za nezbytné se Vám svěřit s našimi velkými obavami, vzbuzenými zbrklým propuštěním Jeana-Gasparda Páleníčka.

S ujištěním naší hluboké oddanosti Vaší zemi, přijměte, pane Velvyslanče, projev naší dokonalé úcty.

Signatáři:
Etienne Boisserie, Profesor českých a slovenských dějin, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
Roselyne Chenu, Spoluzakladatelka a bývalá generální tajemnice Nadace pro evropskou intelektuální spolupráci, vedoucí evropského programu Mezinárodní asociace pro svobodu kultury
Marie-Elizabeth Ducreux, vědecká pracovnice CNRS při Centre de Rercherches Historiques, Ecole na EHESS, doktorka honoris causa Univerzity Karlovy a Předsedkyně Mezinárodní vědecké rady Univerzity Karlovy
Xavier Galmiche, Profesor české literatury a bohemistiky na Sorbonně Paris IV, ředitel vědeckého ústavu EURO’ORBEM (Kultura a Společnosti Balkánu, Východní a Střední Evropy)
Antoine Marès, Profesor na Sorbonně Paris I, Ústav soudobých dějin Střední Evropy, ředitel vědecké sítě GDR « Connaissance de l’Europe Médiane » (CNRS), doktor honoris causa Univerzity Karlovy
Jacques Rupnik, vědecký pracovník při ústavu CERI, Profesor na Sciences-Po Paříž, Visiting Professor v Harvardu a v Praze
Catherine Servant, Profesorka bohemistiky na Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), ředitelka Centre de Recherches Europe-Eurasie
Markéta Theinhardt, docentka na Sorbonně Paris IV, kurátorka četných francouzsko-českých výstav

Další signatáři