David VICHNAR

(nar. 1983)

DAVID VICHNAR (nar. 1983) vyučuje na Ústavu anglofonních literatur a kultur na FF UK v Praze; vedle toho působí jako redaktor, vydavatel a překladatel. Je autorem knih Joyce Against Theory (2010) a Subtexts: Essays on Fiction (2015), jako editor působil u knih Thresholds (2011), Praharfeast: James Joyce in Prague (2012) a Terrain: Essays on the New Poetics (2014). Jako překladatel se věnuje současné české poezii (Olga Stehlíková, Josef Straka, Adam Borzič) a pražské anglofonní scéně (Louis Armand, Ken Nash, Thor Garcia).

Knižně vydal anglické překlady experimentálního textu H Philippa Sollerse (z francouzštiny, 2015) a dadaistického románu Vteřina skrz mozek pražského autora Melchiora Vischera (z němčiny, 2015) a český překlad románu Louise Armanda Snídaně o půlnoci (z angličtiny, 2013). Byl spoluredaktorem časopisu VLAK (2010–15), od 2009 spoluorganizuje Pražský mikrofestival a také působí jako šéfredaktor v nakladatelství Litteraria Pragensia Books a Equus Press. Jeho články o současné experimentální literatuře, jakož i překlady současné poezie a prózy – české, německé, francouzské a anglofonní – vyšly v různých literárních časopisech a revuích.

V Revolver Revue č. 114/2019 zahájil volný seriál, v němž vybírá a překládá ukázky z děl pražské anglofonní scény.

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru