V noci z 27. na 28. ledna 2021 zemřel básník, nakladatel a překladatel Cédric Demangeot. Kromě jiného věnoval nemalý zájem české literatuře.


Foto nakladatelství Fata morgana, 2014

Narodil se v roce 1974, žil v kraji Ariège, na jihu Francie. Publikoval na dvacet knih, psal eseje, divadelní hry a především poesii: v roce 2013 přineslo nakladatelství Fra výbor z jeho básní s názvem Slota v překladu Petra Zavadila. Byl autorem expresivních maleb (z nichž jedna je reprodukována na obálce zmíněného českého výboru). Rovněž vydal přes dvacet knih překladů, mimo jiné Shakespearových sonetů, díla španělského básníka Leopolda Maríy Panera nebo poesie Jana Zábrany a Bohdana Chlíbce (společně s Petrem Zavadilem). V roce 2001 založil revui Moriturus a nakladatelství Fissile. Zde vytvořil edici Háček, teprve druhou knižní řadu ve Francii věnovanou pouze české literatuře (po edici Aventina ve spolupráci s nakladatelstvím Grasset, ve které v letech 1928–1930 vyšly čtyři francouzské překlady děl Ivana Olbrachta, Karla Matěje Čapka Choda, Karla Čapka a Fráni Šrámka). K dokreslení významu edice, kterou Demangeot vedl, níže publikujeme její bibliografii. A přinášíme také překlad úryvku jedné jeho básně ze sbírky Peklo (Un enfer, Flammarion, 2017).

Il sera toujours temps, dit
le bourreau, dit
papa, de

faire l’amour un autre jour, au
siècle prochain : 365

secondes de joie foutue
dans la flaque & de dire

une dernière fois oui


Vždy bude čas, praví
kat, praví
tatínek, na

milování v některý jiný den, v
příštím století: 365

vteřin zkurvené radosti
v louži & na to říct

naposledy ano


Cédric Demangeot během večera k poctě Zbyňka Hejdy, České centrum Paříž, 5. 2. 2014


Edice Háček nakladatelství Fissile

Jakub Deml, Zapomenuté světlo [Lumière oubliée], 2015, překlad Erika Abrams

Miloš Doležal, Tady a tam [Ici & Là], 2014, překlad Jean-Gaspard Páleníček (výbor ze sbírky Čas dýmu, 2003)

Miloš Doležal, Zápisky z nemoci [Carnets de maladie], 2014, překlad Jean-Gaspard Páleníček (výbor ze sbírky Čas dýmu, 2003)

František Halas, A co?, Fragmenty [Alors quoi ?, suivi de Fragments], 2016, překlad Erika Abrams

František Halas, Nikde [Nulpart], 2016, překlad Erika Abrams

Zbyněk Hejda, Blízkosti smrti, Nikoho tam nepotkám [Abord de la mort, précédé de Je n’y rencontrerai personne], 2010, překlad Erika Abrams

Zbyněk Hejda, Pobyt v sanatoriu [Séjour au sanatorium], 2013, překlad Erika Abrams

Vladimír Holan, Na sotnách [À l’article], 2014, překlad Xavier Galmiche

Bohumil Hrabal, Veliký život – Básně 1949–1952 [La Grande Vie – Poèmes 1949–1952], 2017

Bohdan Chlíbec, Krev burzy [Le Sang de la bourse], 2020, překlad Cédric Demangeot a Petr Zavadil

Bohdan Chlíbec, Zimní dvůr, Temná komora [Une cour en hiver, précédé de Une chambre obscure], 2016, překlad Cédric Demangeot a Petr Zavadil

Ladislav Klíma, Proti čistotě [Contre la propreté], 2013, překlad Erika Abrams

J. H. Krchovský, Bestiální něha [Bestiale tendresse], 2014, překlad Jean-Gaspard Páleníček (výbor z díla)

Jiří Kolář, Černá lyra [La Lyre noire], 2014, překlad Erika Abrams

Jiří Kolář, Záznamy, jak mě opouští tělo – 1998–2002 [Chronique du corps qui me quitte – Carnets 1998–2002], 2014, překlad Erika Abrams

Miroslav Salava, Hubnu a smrtí se kulatím [Je maigris et la mort m’arrondit], 2019, překlad Cédric Demangeot a Petr Zavadil (výbor z díla)

Richard Weiner, Prázdná židle [La Chaise vide], 2014, překlad Jean-Claude Schneider a Věra Linhartová

Richard Weiner, Veliká hra – Vzájemná korespondence (1927–1937) [Le Grand Jeu – Correspondances croisées (1927–1937)], 2019, editoři Erika Abrams a Billy Dranty, překlad Erika Abrams (vzájemná korespondence s Reném Daumalem, Rogerem Vaillandem, Josefem Šímou, Pierre Minetem, Mauricem Henrym a Arthur Harfauxem)

Jan Zábrana, Zeď vzpomínek [Le Mur des souvenirs], 2020, překlad Cédric Demangeot a Petr Zavadil