Aviezer TUCKER

(nar. 1965)

AVIEZER TUCKER (nar. 1965), filosof, politolog a historik. Narodil se a vyrostl v Tel Avivu. Do Československa přijel roku 1992, poté co dokončil doktorát ve Spojených státech. Mezi jeho klíčové knihy patří The Legacies of Totalitarianism: A Theoretical Perspective (Cambridge University Press 2015) či The Philosophy and Politics of Czech Dissidence: From Patočka to Havel (Pittsburgh University Press 2000). Dále se věnuje metodologii a filosofii historických věd: je autorem monografie Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography (Cambridge University Press 2004) a editoval svazek Companion to the Philosophy of History and Historiography (Wiley-Blackwell 2009). V 90. letech vyučoval v Praze a Olomouci. Od té doby pracoval jako akademik ve Spojených státech, Velké Británii, v Německu a Austrálii.

Kritická Příloha Revolver Revue č. 8/1997 otiskla článek o problémech postkomunistických vysokých škol, č. 10/1998 text o poměrech v českém vysokém školství (na oba reagoval v č. 14/1999 Martin Pokorný), č. 17/2000 text o transformační spravedlnosti v posttotalitních společnostech a č. 24/2002 recenzi na Scholemovy memoáry Von Berlin nach Jerusalem.