U příležitosti čtyřicetiletého výročí tzv. Anticharty přinášíme pdf publikace, která vyšla v Edici RR před patnácti lety a jejíž jádro tvoří reprint stránek zveřejněných poprvé k dvacátému výročí v Revolver Revue č. 33 už v roce 1997. Toto číslo RR a následná knižní publikace představovaly první podstatnější a hojně, byť často nepřiznaně využívaný pramen k tématu kampaně, kterou v letech 1976 a 1977 vedly československé sdělovací prostředky proti členům a příznivcům skupin The Plastic People of the Universe a DG 307 a návazně proti Chartě 77 a kterou je i s odstupem bezmála půlstoletí na místě považovat za jednu z klíčových událostí zdejší kultury a historie. Na osmdesáti stranách čtenář najde nejen faksimile soupisů těch, kdo tzv. Antichartu podepsali a jejichž jména pak zveřejňovalo Rudé právo, ale také řadu fotografií i výbor z článků, jež v daném období publikoval místní tisk, a rovněž ukázky z dobových novinových a časopiseckých titulků v koláži Viktora Karlíka, který spolu s Terezií Pokornou knihu v roce 2002 připravil k vydání; odkazujeme i na jeho komentář k tématu Anticharty, psaný pro Bubínek Revolveru.