Andrej STANKOVIČ

(1940–2001)

ANDREJ STANKOVIČ (1940–2001), básník, kritik a překladatel. Narodil se v rodině důstojníka Slovenské, posléze Čs. armády. 1946 se s rodiči přestěhoval do Čech. Po maturitě na jičínské JSŠ (1957) a nedokončeném studiu bohemistiky a historie na FF UK v Praze žil v Pardubicích, kde byl zaměstnán v dělnických a technických profesích. 1966–1975 vystudoval v Praze na FF UK obor knihovnictví a vědecké informace. Při studiích pracoval jako bibliograf v Čs. rozhlase, poté byl zaměstnán jako noční hlídač. Po podpisu Charty 77 pracoval jako figurant, hlídač, čerpač, kotelník a domovník. Od 1979 byl členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. 1990–1999 byl zaměstnán v Kanceláři prezidenta republiky (do 1998 jako vedoucí knihovny), 1999–2000 vedoucím uměleckokritické přílohy Lidových novin. V 60. letech spolupracoval s měsíčníkem Tvář, 1968–1969 byl členem jeho redakční rady. V 70. a 80. letech publikoval v samizdatových časopisech a sbornících, 1990–1992 byl členem redakční rady Kritického sborníku, od 1990 byl členem redakční rady Střední Evropy. Andrej Stankovič vydal sbírky Noční zvuk pionýrské trubky – Patagonie (1969 zakázáno, samizdat 1979, 1994), To by tak hrálo, aby nepřestalo (1995) a Obskurník (bibliofilie 1999). Dále je autorem monografie o Josefu Florianovi Okradli chudého (samizdat 1983, Mnichov 1983 jako Význam Josefa Floriana, s pův. názvem Olomouc 1998) a úplné bibliografie jeho vydavatelství. Ve svých kritikách v 90. letech věnoval pozornost nejen filmovým realizacím, ale také jejich scénáristickým východiskům, jakož i provozu filmové a televizní publicistiky a průmyslu. Uspořádal sborník básnických prací autorů tzv. druhé generace undergroundu Už na to seru, protože to mám za pár (samizdat 1985). Do češtiny přeložil prózy a eseje C. Milosze, H. P. Lovecrafta, C. Castanedy, J. R. Tolkiena aj. Autor je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2000.

Andrej Stankovič patřil mezi stálé přispěvatele Revolver Revue a stál u zrodu Kritické Přílohy Revolver Revue. Soupis příspěvků viz Bibliogafie. Revolver Revue č. 69/2007 publikovala rozsáhlý stankovičovský blok, na internetových stránkách byly zveřejněny vzpomínky na A. S. Pro RR č. 107/2017 připravila Lucie Bartoňová velký blok věnovaný autorově poezii.