Adam DRDA

(nar. 1971 v Praze)

ADAM DRDA (nar. 1971 v Praze), publicista, rozhlasový dokumentarista, editor. Učil se kameníkem a knihkupcem, v letech 1988–90 pracoval v dělnických povoláních. Od roku 1988 vypomáhal v samizdatové revue Střední Evropa, kde jako redaktor působil do poloviny devadesátých let. Od 1994 redaktor Českého deníku (později Českého týdeníku), 1998–2000 komentátor (a vedoucí redaktor názorové rubriky) Lidových novin, 2000–06 redaktor a analytik českého vysílání BBC. Od 2006 dodnes externí spolupracovník Českého rozhlasu, spolu s M. Kroupou autor rozhlasového dokumentárního cyklu Příběhy 20. století. Od poloviny devadesátých let píše do Revolver Revue, přispíval též do Kritické Přílohy RR, Respektu a Hospodářských novin. Působí i jako scénárista (cyklus České televize Neznámí hrdinové – mj. portréty F. Stárka, J. Gruntoráda ad.). (Spolu)autor knih Kdo ve stínu čeká na moc (2006; s P. Dudkem), Kruté století (2008; s M. Kroupou), Zdálo se, že Bůh je lhostejný (2013) ad. Jako editor připravil k vydání např. publikaci Naše normalizace (2011) a spolu s Terezií Pokornou výbor z textů Bohumila Doležala Události (Edice RR 2014). Roku 2007 obdržel novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.

Revolver Revue č. 33/1997 přinesla Drdův článek o lidech, kteří byli v opozici proti režimu, ale Chartu 77 nepodepsali, č. 38/1998 příspěvek o agenturních svazcích StB, které byly vedeny na Petra Placáka, č. 41/1999 komentář k ukázkám ze spisů vedených o Michalu Hýbkovi a Miloslavu Maškovi. Kritická Příloha Revolver Revue otiskla řadu autorových textů, např.: č. 2/1995 třídílný článek o bagatelizaci předlistopadového opozičního myšlení současnými quasiliberálními postoji, č. 3/1995 text o historii, významu a současné situaci kolem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, č. 5/1996 článek o Čechách v postkomunistické době, č. 7/1996 recenzi na výbor povídek Vlastimila Třešňáka, č. 9/1997 recenzi na knihu Bohumila Doležala Nesamozřejmá politika, č. 12/1998 článek o Kohoutově publicistice v roce 1998, č. 16/2000 článek o filmu Martina Mináče a Jiřího Hubače Všichni moji blízcí aj. (v úplnosti viz Bibliografie KP RR). RR č. 88/2012 otiskla autorův proslov pronesený na slavnostním předání Ceny RR za rok 2011 Bohumilu Doležalovi. Pro RR 90/2012 připravil portrét pozapomenuté osobnosti Augustina Navrátila, pro RR 91/2013 portrét sestry Anny Magdaleny Schwarzové, v č. 92/2013 připomněl Přemysla Blažíčka, v č. 93/2013 „autobusáka s občanskou kuráží“ Rudolfa Berezu, pro RR č. 94/2014 připravil portrét Dany Němcové a ve stati Zvláštní zacházení se zabýval terezínským rodinným táborem v Osvětimi-Birkenau. V sérii portrétů mimořádných osobností české společnosti pokračuje i v RR 95/2014, kde připomněl odbojovou činnost skauta Ivana Kieslingera (v tomtéž čísle vyšel také dosud nezveřejněný rozhovor A. Drdy s Filipem Topolem), v RR 96/2014, v rámci něhož připomíná osud a dílo novinářky, spisovatelky a překladatelky Ruth Bondyové, a v čísle 97/2014, jež přináší Drdovu esej o historikovi a publicistovi Emanuelu Mandlerovi. V RR 98/2015 publikoval esej o ilegálním skautovi Petru Maišaidrovi, pro RR 99/2015 připravil portrét Čestmíra Huňáta a vedl rozhovor s malířem Michalem Kadlečkem. Patří k pravidelným autorům Bubínku Revolveru.

V Edici RR od autora vyšlo: 
ERR 82/2014 — Adam DRDA — Zvláštní zacházení

 

 

 

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru