Na konci loňského roku vznikla na základě inspirace Evy Kantůrkové úvaha vydat publikované reakce na knihu Jana Nováka o Milanu Kunderovi souborně a uspořádání sborníku se ujal Jiří P. Kříž. Jeho nabídku na takový svazek ohlasů a reakcí jsem přijal, pořadatel na jaře 2021 odevzdal rukopis s tím, že má souhlasy s přetištěním publikovaných prací i textů od autorů, kteří napsali původní práce pro sborník. Dvě kola autorských korektur a další komunikaci jsme pak v květnu 2021 vedli na základě jeho seznamu a oficiálních adres pracovišť autorů. Požadavky a připomínky z korektur jsme všechny akceptovali. Po vydání se bohužel ukázalo, že jeden z oslovených, Marek Vajchr z Revolver Revue, o vydání nevěděl a s editorem sborníku vůbec nejednal.

Za nakladatelství Galén se Marku Vajchrovi omlouvám za svoji chybu, že jsem se spolehl jen na pořadatelovo ujištění, že vše je v pořádku.

PhDr. Lubomír Houdek
Galén