Karel Malík
1. Máj

Na prvního máje
radši jdu do háje.

1983

(U nás ve sklepě, ERR sv. 73, s. 27)