Nejnovější
Zásobník
Za ročníkem 2020

Dřív než ohlásíme první letošní číslo Revolver Revue a první letošní svazek Edice RR, vracíme se ještě k některým položkám minulého výročního ročníku – pokud unikly Vaší pozornosti a máte o ně zájem, lze je stále žádat v naší redakci, na e-shopu RR nebo v dobrých knihkupectvích.

RR č. 118 vyšlo velké životní interview s Paulem Wilsonem, překladatelem, publicistou, editorem, vydavatelem a někdejším členem skupiny The Plastic People of the Universe, které je poutavým svědectvím o jedinečné životní cestě svobodného západního intelektuála, vnímavě otevřeného podstatným, i když mnohdy nenápadným možnostem a výzvám, druhou polovinou 20. a prvními dekádami 21. století. V daném čísle jsme vydali i pronikavou a užitečnou esej Petra Fidelia s názvem Byla normalizace normální? V RR č. 119 byl publikován rozsáhlý vlastní životopis J. I. Jaroslavské-Markonové, znepokojivý text na hranici žánrů, v němž těžko zařaditelná vzdorná intelektuálka, která zvolila život na okraji a mnohdy přímo v podsvětí a nakonec byla ve čtyřiatřiceti letech odsouzena k trestu smrti v GULAGu, osobitě reflektuje svůj osud; její životopisná próza u nás vyšla spolu s výpovědí svědka hromadných poprav na Sekyrné hoře a dalšími dokumenty. Ve stejném čísle lze najít podstatný blok o malíři Otakaru Slavíkovi, s reprodukcemi vybraných děl, esejí Pavly Pečinkové a rozhovorem s Duňou Slavíkovou, nebo pokračování ankety o Bedřichu Fučíkovi či esej Mirka Vodrážky o Bondym, Babišovi a ideálním publiku narativu. Letní číslo 120 obsahuje třeba rozsáhlé vzpomínky Olgy Stankovičové, pojednávájící o životě s Andrejem Stankovičem, jejich zájmech i práci, lidských i zvířecích přátelích, ale také i těch, co na ně v dobách disentu donášeli, nebo dopisy Vitálie Cuif-Rimbaudové, matky Jeana Arthura, adresované Stéphanu Mallarméovi a dceři Isabelle. Zimní RR 121 přinesla obsáhlou koláž vzpomínek, reflexí, dokumentů a fotografií, věnovaných, kritičce umění a kurátorce Ludmile Vachtové, mimořádné osobnosti nejen české kultury, která loni opustila tento svět. Vyšly zde i Vězeňské sešity L. F. Célina nebo interview s Christianem Berstem, francouzským sběratelem a galeristou zaměřeným na art brut. Všechna čísla pak samozřejmě obsahovala řadu čerstvých literárních i výtvarných prácí vybraných autorů zdejšího i zahraničního původu, o nichž se domníváme, že přežijí pěnu dní, také typografický seriál Petry Dočekalové a další pravidelné rubriky, stejně jako couleurové reflexe aktuálního kulturního dění.

Edice RR se vloni rozrostla o šest knih: velkou monografii mimořádného výtvarníka Jiřího Kubového Absolutní krajina / Absolute Landscape, svazek krátkých prozaických textů Petra Hrušky V závaluJednu větu básníka Adina Ljucy a také Jednu větu výtvarníka Chrudoše Valouška, textově i obrazově rozšířené vydání knižní eseje Miloslava Topinky o Jeanu Arthuru Rimbaudovi „Vedle mne jste všichni jenom básníci“ a knihu reflexí a dokumentů, podávajících plastický obraz o básnickém, kritickém, publicistickém, badatelském a společenském působení i osobnosti Andreje Stankoviče.

Kromě toho jsme pro zájemce připravili nové oblíbené kolekce triktašek a rovněž plakát nejen k 35 letům RR.

Na další s Vámi se těšíme v roce letošním!