Nejnovější
Zásobník
Cena Josefa Hlávky pro Pražské ptactvo 1800–2020

Dovolujeme si oznámit, že autorům publikace Pražské ptactvo 1800–2020 (ptáci – město – příběh hrdiny): Veleslavu Wahlovi, Petru Voříškovi, Jaroslavu Cepákovi, Kateřině Ebelové, Janu Horovi, Jakubu Hoškovi, Janu Hoškovi, Ondřeji Sedláčkovi a Jaroslavu Škopkovi, byla letos udělena Cena Josefa Hlávky za knižní práce z oblasti vědy o živé přírodě (pořádá Nadace Český literární fond a Nadace Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových).

Knihu vydala loni Revolver Revue ve spolupráci s Českou společností ornitologickou v grafické úpravě Josefiny Karlíkové a Matěje Vojtuše, mj. s ilustracemi Jana Hoška, Karla Svolinského a fotografiemi Karla Cudlína.

Cenu za autorský kolektiv převzali Petr Voříšek a Jaroslav Škopek 17. června 2024 na zámku v Lužanech.

„Současní spoluautoři přispěli k Wahlovu dílu porovnáním s dnešním stavem, k čemuž mají oproti svému předchůdci k dispozici velké soubory dat o výskytu ptáků v Praze. (...) Stane se [kniha Pražské ptactvo 1800–2020] jistě ozdobou knihoven i soukromých sbírek tisíců českých ornitologů (…), ale i milovníků pěkně vypravených knih obecně (…)“ (z laudatia prof. Františka Vyskočila).