Josef KROUTVOR

(nar. 1942 v Praze)

Josef KROUTVOR (nar. 1942), historik umění, básník, prozaik a esejista, vystudoval filosofii, historii a dějiny umění na FF UK, věnuje se zejména problematice umělecké fotografie, designu, architektury a sociologie kultury.

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru