Nejnovější
Zásobník
Cena F. X. Šaldy pro Kritické chvíle Terezie Pokorné

Cenu F. X. Šaldy za rok 2015 obdrží Terezie Pokorná za knihu Kritické chvíle z Edice Revolver Revue. Komponovaný výbor přináší kritické texty z let 1990–2015 zaměřené zejména na současné české divadlo, film, literaturu a společnost.

Cena bude předána ve čtvrtek
30. června 2016.